документи на институцията

ПЛАНОВЕ


 План за организация и провеждане на спортната и туристическа дейност в ПТГ

ПРАВИЛНИЦИ

 


 

ПРОГРАМИ

 


 

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ

 


 

 


 

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

 ПРИЛОЖЕНИЕ1, ПРИЛОЖЕНИЕ2ПРИЛОЖЕНИЕ3ПРИЛОЖЕНИЕ4ПРИЛОЖЕНИЕ5/