документи на институцията

ПЛАНОВЕ


ПРАВИЛНИЦИ

 


 

ПРОГРАМИ

 


 

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ

 


 

 


 

Насоки за използване на изкуствен интелект в образователната система.
НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

 ПРИЛОЖЕНИЕ1, ПРИЛОЖЕНИЕ2ПРИЛОЖЕНИЕ3ПРИЛОЖЕНИЕ4ПРИЛОЖЕНИЕ5/