училищни бланки

 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РОДИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ 


 

 ДОКЛАДИ

  • Доклад от класния ръководител при приключване на срок / година:

 – за паралелка от една специалност /  изтегляне в pdf изтегляне в docx /

 – за паралелка от две специалности /  изтегляне в pdf , изтегляне в docx /

ЗАЯВЛЕНИЯ

ДЕКЛАРАЦИИ

АНКЕТИ

ДОКУМЕНТИ – НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ

ДОКУМЕНТИ – ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКИТЕ НА ГРАДА

ДОКУМЕНТИ – ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДА