СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I-ВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

 


 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II-РИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

 


 

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

12 клас