УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Обща професионална подготовка за всички професионални направления


ПН: 523  – „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“

Специалност с КОД: 5230501 –  „Комютърна техника и технологии“

Професия с КОД: 52350 – „Техник на компютърни системи“

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ, УТВЪРДЕНИ ОТ МОН:

ПН  525  – „МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА“

Специалност с КОД: 5250101 – „Автотранспортна техника“

Професия с КОД: 525010- „Техник по транспортна техника“

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ, УТВЪРДЕНИ ОТ МОН: 

ПН  521 –  „МАШИНОСТРОЕНЕ,  МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ“

специалност с КОД: 5211401 – „Мехатроника“ – дуална система на обучение

Професия с КОД: 521140 – „Мехатроника“

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ, УТВЪРДЕНИ ОТ МОН:

 

Ако имате проблем с изтеглянето на учебните програми с Google Chrome поради активирана защита от ваша страна, опитайте с друг браузър.