„Твоята Европа, твоето мнение!“ (YEYS) е годишна проява на Европейския Икономически и Социален Комитет (ЕИСК) в Брюксел, която се организира от 2010 г. насам. Тя събира на едно място близо 100 ученици и над 30 учители. Тази година участниците от всички 27 държави — членки на ЕС, от седемте страни кандидатки за членство и от едно европейско училище със седалище в Брюксел се събраха в рамките на 23-25 март, за да обсъдят актуални въпроси, които засягат младите хора. През 2023 г. YEYS бе под наслов „Диалози с младите хора относно демокрацията“. ПТГ „Цар Симеон Велики“ бе единствения избран представител от България за участие в проекта.

Едно емоционално предизвикателство, изпълнено с пленарни сесии, ползотворни дебати, обиколка из Европейския дом на историята, прекрасни емоции и нови приятелства…

Благодарим на г-жа Аделина Желязкова и на учениците – Никола Райков, Дженгиз Боянов и Джанер Кязимов от 11а клас за достойното представяне!