На 27.04.2023г. в гр. Търговище се проведе за седми път ученическа историческа конференция „История и памет“ на тема „Другият прочит на миналото, жените в Историята“. Във форума участваха 40 ученици от 11 училища от областта. За седми пореден път участваха и учениците от ПТГ „Цар Симеон Велики“, които отлично защитиха своите проекти. Ивайло Василев и Гюнтер Зекериев от 10а клас се представиха с презентация на тема „Елена Грънчарова“, а Марио Христов от 10в клас с презентация за Мара Бунева.

Презентация на тема „Елена Грънчарова“

Презентация на тема „Мара Бунева“