Участие на ПТГ „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище в Регионалната кампания за взаимодействие с родителите чрез включването им в учебни занятия – на 27.04.2023г. наш гост бе г-н Шенол Исмаил – техник-производство в „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД. В час по Приложен софтуер той обясни на учениците от 8в клас, специалност „Мехатроника“ – дуална форма на обучение, фазите и последователността на стъклопроизводство, като подчерта значението на чертожната програма „AutoCAD“ в този процес. В края на занятието учениците зададоха редица въпроси, отнасящии се до отделните процеси на производството. От името на нашето училище благодарим на г-н Шенол Исмаил за отделеното време и ценната информация, която сподели на учениците ни!