Абитуриентите плащат сами здравните си вноски!

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

Приложение 1

Приложение 2

Линк към видеоматериала:

https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view