Пробно стажуване в партниращите предприятия -23.06.2023 г. За учениците от 8″в“ клас специалност „Мехатроника“ то беше първо и те се запознаха с производствения процес в завода за автомобилно стъкло. Учениците от 9″в“ клас специалност „Мехатроника“ вече са били в завода за плоско стъкло и при второто си посещение бяха приети в завода за домакинско стъкло. Обучението в тези паралелки е по дуалната системата и е заявено и спонсорирано от трите завода на холдинга.