Свободни места след втори етап на класиране в ПТГ „Цар Симеон Велики” – Търговище за учебната 2023/2024 г. от местата, утвърдени с държавния план-прием след завършено основно образование:

Професия/СпециалностПриемСвободни места
Професия 523050 „Техник на компютърни системи“
Специалност 5230501 „Компютърна техника и технологии”
260
Професия 525010 „Техник по транспортна техника“
Специалност 5250101 „Автотранспортна техника“
260
Професия 521140 „Мехатроника“
Специалност 5211401 „Мехатроника” – обучение чрез работа (дуална система на обучение)
261