Свободни места към дата 15.08.2023 г. след завършено основно образование:

  • Специалност 5230501 „Компютърна техника и технологии”  – 0 места
  • Специалност 5250101 „Автотранспортна техника“ – 0 места
  • Специалност 5211401 „Мехатроника” – обучение чрез работа (дуална система на обучение) – 1 място