СЪОБЩЕНИЕ!

На 13.09.2023 година в сградата на ПТГ „Цар Симеон Велики“ от 18.00 часа ще се проведе среща с родителите на учениците от осмите класове. Основни теми: начало на учебната година, учебници и учебни помагала, транспорт и общежитие, запознаване с преподаващите учители и др.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ОЧАКВАМЕ ВИ!