СЪОБЩЕНИЕ!

На 19.10.2023 година в сградата на ПТГ „Цар Симеон Велики“ от 18.00 часа ще се проведе среща с родителите на всички ученици от гимназията.

Основни теми: Правилник за дейността на училището, Правила за работа в учебния час, стипендии, резултати от входящия контрол и др.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ОЧАКВАМЕ ВИ!