Подаване на документи за МОБИЛНОСТ 1 / 25.03.2024г. – 07.04.2024г./

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:

  1. Формуляр за кандидатстване – 11б клас , 12б клас и  11в клас

Ако учениците са участвали в състезания /олимпиади и имат сертификати или грамоти, да предоставят техни копия към формуляра.

  1. Мотивационно писмо до Директора на ПТГ „Цар Симеон Велики“
  2. Europass CV на български език

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ: 03.01.2024 г.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ: ПТГ, каб.23 – Завеждащ административна служба / Генка Бонева/

За повече информация относно проекта кликнете ТУК.