Своите Коледни желания тази година написаха и учениците от ПТГ. Поставиха ги в табло с цветни джобчета, изработено от 8а клас под ръководството на г-жа Мусова.

Дали огромният списък с разнообразни желания ще бъде изпълнен от Дядо Коледа… или ако той не може, дали ще опълномощи поне за някои от тях г-н Николов?

Предстои да видим…