Седмичното разписание за II-ри срок на учебната 2023/2024 година е публикувано в раздел Документи > Седмично разписание: