За поредна година възпитаниците на ПТГ „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище се представиха достойно на Националната олимпиада по Техническо чертане. Задачата им беше свързана с изработване на скица на детайл по даден чертеж на общия вид и изпълнение на машиностроителен чертеж в програмна среда AutoCAD.

Групата на ПТГ „Цар Симеон Велики“ получи адмирации от представителите на Министерството на образованието и науката и Националната изпитна комисия по повод най-многобройните участници от едно училище, класирани в трета състезателна група.

Пожелаваме успех в бъдещите им начинания на всичките единадесет ученици и техния ръководител – инж. Исметов, защитили традициите в това техническо направление не само на нашето училище, а и на област Търговище.