На 22.04.2024 г. (понеделник) в актовата зала на ПТГ “Цар Симеон Велики” се проведе възпоменателно състезание по случай 148 години от Априлското възстание.

Събитието започна с кратки встъпителни думи на г-жа Ф. Хюсеин (старши учител по английски език) и продължи с приветствие на г-жа Д. Николова (старши учител по история и цивилизации). Следваше рецитал от ученици от 9а клас, в изпълнение на Силвана Димитрова, Александър Симеонов и Алкан Юсуфов, който изпълни с гордост всички присъстващи. Същинската част се състоеше от викторина – състезание между два отбора.

Отбор 1 – Иван Александров /9а клас/, Валери Илиев /9в клас/, Филип Огнянов /9а клас/, Мариан Венев /9а клас/.

Отбор 2 – Даная Янкова /8а клас/, Илкяр Ахмедов /9в клас/, Стилиян Милев /9а клас/, Райчо Райчев /9а клас/.

Задачите бяха разнообразни и интересни – “В обувките на историческа личност“, “Разпознаване на възрожденски песни и изображения“, “Познаване на исторически предмети“ и викторина.

Тържеството завърши с прочувствената рецитация на стихотворението „Възпоменание от Батак“, в изпълнение на Добромира Генова /9а клас/, която разчувства всички присъстващи.

По време на състезанието се проектираха моменти, свързани с Априлското въстание. И двата отбора, представили се блестящо, получиха почерпка и награда – екскурзия до кораба “Радецки“. В събитието взеха участие и Алпер Хашимов /9а клас/ и Йоан Иванов, Божидар Стойнев и Златомир Филипов /10а клас/ – музика и фотография.

Накрая г-н Николай Николов (директор на ПТГ) поздрави всички участници и организаторите: г-жа Д. Николова, г-ца Б.Бончева и г-жа Ф. Хюсеин и изрази своето задоволство от добре свършената работа.

Поклон на саможертвата на Априлци!