За последен път днес удари училищният звънец за 12-тите класове в ПТГ „Цар Симеон Велики“ – Търговище. За последен път зрелостниците влязаха в класните си стаи. И в този иначе тържествен ден, заедно с усмивките по лицата имаше и сълзи в очите.

12а клас – “Компютърна техника и технологии“ – класен ръководител г-жа Радостина Илиева /старши учител по български език и литература/;

12б клас – “Автотранспортна техника“ – класен ръководител инж. Емил Желязков / учител, практическо обучение – ПН „Транспорт“/;

12в клас – “ Мехатроника“ – класен ръководител г-жа Фатме Хюсеин / старши учител по по английски език/.

Учениците от 12 а клас участват в благотворителна кампания „Облечи усмивка и брой до 12“ в помощ на деца в неравностойно положение, инициирана от БМЧК. Зрелостниците закупиха тениски „с усмивка“, които облякоха на своето изпращане в ПТГ.

На добър път! Сбъдвайте мечтите си!