Екип

Николай Николов

Директор

инж. Ваня Митева

ЗДУД

Севджан Хасанова

ръководител направление ИКТ

Общообразователна подготовка

Анита Пенчева

старши учител по български език и литература

Радостина Илиева

старши учител по български език и литература

Борислава Бончева

учител по български език и литература, руски език

Халиме Мехмедова

учител по английски език

Фатме Хюсеин

старши учител по по английски език

Аделина Желязкова

учител по по английски език

Диана Христова

старши учител по английски език

Кадрие Мусова

учител по ИТ

Недялка Русева

старши учител по математика

Галя Иванова

старши учител по обществени науки

Хрюстем Азизов

учител по география и икономика, биология и ЗО

Мирела Тодорова

учител по физическо възпитание и спорт

Георги Гюров

учител по физическо възпитание и спорт

Кънчо Алексиев

учител по английски език

Меглена Петрова

учител по руски език

Дияна Николова

старши учител по история и цивилизации

Нурсен Мустафова

старши учител по физика и астрономия, математика

Хатидже Исметова

учител по химия и ООСС, биология и ЗО

Стефан Серафимов

старши учител по физическо възпитание и спорт

Професионална подготовка

инж. Живко Иванов

учител, теоретично обучение - ПН "Транспорт"

инж. Емил Желязков

учител, практическо обучение - ПН "Транспорт"

инж. Мариан Маринов

старши учител, практическо обучение - ПН "Транспорт"

Пламен Спасов

учител, практическо обучение - ПН "Транспорт"

инж. Добрин Добрев

учител, теоретично обучение - ПН "Машиностроене"

инж. Ивайло Иванов

учител, практическо обучение - ПН "Машиностроене"

инж. Исмаил Исметов

учител, теоретично обучение - ПН "Машиностроене"

инж. Станка Димитрова

старши учител, обща професионална подготовка

инж. Димитринка Захариева

старши учител, теоретично обучение - ПН Електроника и компютърна техника"

инж. Руси Дамянов

учител, практическо обучение - ПН "Електроника и компютърна техника"

инж. Севдалина Митева

учител методик

инж. Илияна Якова

старши учител, теоретично обучение - ПН "Електроника и компютърна техника"

инж. Любомир Собаджиев

учител, практическо обучение - ПН "Компютърни науки"

Стойчо Атанасов

учител, практическо обучение - ПН "Машиностроене"