Ученически съвет НА УЧИЛИЩЕТО

КОНКУРС „КЛАС НА ГОДИНАТА“

Учебна 2023/2024 година
 1. Критерии за оценка
 2. Крайно класиране
Учебна 2021/2022 година
 1. Критерии за оценка
 2. Крайно класиране

   

   

    

   КОНКУРС „КЛАС НА ГОДИНАТА“

    2017/2018 година