Автотранспортна техника

Професионално направление: МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

Професия: ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Професионална квалификация: ТРЕТА СТЕПЕН

Английски език:

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО

РАБОТИЛНИЦА ПО АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Предмети: Учебна практика по диагностика, обслужване и ремонт на автотранспортна техника

Учител: инж. Емил Желязков

РАБОТИЛНИЦА ПО АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Предмети: Учебна практика по двигатели с вътрешно горене, диагностика, обслужване и ремонт на автотранспортна техника

Учител: инж. Мариан Маринов

КАБИНЕТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

Предмети: Въведение в автомобилостроенето, Двигатели с вътрешно горене, Експлоатация на АТТ, Електрони системи в АТТ, Хидравлични и пневматични устройства, Мехатронни системи в АТТ

Учители: инж. Живко Иванов, инж. Емил Желязков

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ВОДАЧИ НА МПС

Предмет: Учебна практика по управление на МПС

Всички ученици преминават безплатен курс по кормилна практика и придобиват свидетелство за управление на МПС категория ”В”.

Учител: Пламен Спасов

Специалността „Автотранспортна техника” е една от традиционните специалности в ПТГ „Цар Симеон Велики”, съществуваща от създаването на училището, въпреки това тя е изключително актуална и с широко практическо приложение. Бързото развитие на автотранспортната сфера създава постоянна необходимост от добре подготвени кадри, чиито професионални компетенции да отговарят на динамичното развитие и модернизация на секторa.

ДОКУМЕНТИ СЛЕД УСПЕШНО ДИПЛОМИРАНЕ

  • диплома за средно образование

  • свидетелство за трета степен на професионална квалификация „Техник по транспортна техника”

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите успешно се реализират в транспортни фирми, предприятия, автосервизи и обслужващи звена от направление „Транспорт”, а също така и в други отрасли на икономиката – търговия, услуги, селско и горко стопанство.