Автотранспортна техника

Специалността „Автотранспортна техника” е една от традиционните специалности в ПТГ „Цар Симеон Велики”, съществуваща от създаването на училището.

Гимназията разполага с необходимата база от специализирани кабинети, работилници и лаборатории, с високо квалифицирани учители.

Обучените получават качествена като придобиват необходимите знания и умения за:

Завършилите ученици получават:

  • диплома за средно образование;

  • свидетелство за трета степен на професионална квалификация „Техник по транспортна техника”.

Всички ученици преминават безплатен курс по кормилна практика и придобиват свидетелство за управление на МПС категория ”В”.

Завършилите успешно се реализират в транспортни фирми, предприятия, автосервизи и обслужващи звена от направление „Транспорт”, а също така и в други отрасли на икономиката – търговия, услуги, селско и горко стопанство.