Испания – ново начало / Spain – New beginning…

ПТГ Цар Симеон Велики - Търговище

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

сектор „Професионално образование и обучение“

БЕНЕФИЦИЕНТ: ПТГ „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище

ПАРТНЬОР: EUROMIND PROJECTS SL,  Spain

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  02.08.2020г. – 01.08.2022г.

Проектът „Испания- ново начало…” е втори проект насочен към реализиране на производствен стаж на ученици от ПТГ „Цар Симеон Велики” – Търговище на реални работни места във фирми в Малага и Севиля, Испания.

Проведената мобилност в периода 13-25.01.2020 г. в гр. Малага, Испания на ученици от специалностите „Автотранспортна техника” и „Мехатроника” показа на практика много добрите условия за работа в предложените ни фирми, битовите условия и отличната организация на работа на приемащата ни фирма EUROMIND. Този опит и обратната информация, която получихме от работодателите за показаното от нашите ученици по време на двуседмичния стаж ни мотивира да разработим този проект. Чрез него ще осигурим възможност на нови 32 ученици от ПТГ „ Цар Симеон Велики”-Търговище да подобрят уменията си за започване на работа на нови работни места, да съпоставят условия на труд, производствените процеси и използваното оборудване в нашата страна и в Испания.

Проектните дейности са насочени към 32 ученици от специалностите „Автотранспортна техника“, „Компютърни мрежи“ и „Системно програмиране“. Предвиждаме да се формират два потока на обучение:

А/ Първи поток включва осем ученици от специалност “ Автотранспортна техника“ и осем ученици от специалност „Компютърни мрежи“, които ще проведат практика на работни места във фирми в град Севиля, Испания. Участниците ще бъдат разпределени в малки и средни фирми, които извършват ремонт и поддръжка на транспортна техника или изграждат и подържат мрежи и техника в сферата на ИКТ. Технологиите, които са обект на тази мобилност са насочени към:

1. Специалност “ Автотранспортна техника“ – автоматичните скоростни кутии, климатичните системи на автомобила и 3D стендове за диагностика;

2. Специалност „Компютърни мрежи“, – поддръжка на локални мрежи, защита от компютърни вируси, неразрешено използване на електронни данни и дигитализация на информацията.

Дейностите дават възможност на избраните ученици да се квалифицират в чужди компании, което ще осигури по-висока привлекателност на професиите, по-голямо търсене за обучение и от там изпълнение на целите на МОН, заложени в идеята за увеличаване на STEM специалностите в българските професионални училища.

Б/ Втори поток включва шестнадесет ученици от специалността „Системно програмиране“.

Те ще проведат двуседмичен стаж във фирма в град Севиля, Испания. Практическото обучение ще бъде насочено към технологии за повишаване на умения на учениците за работа със софтуерни приложения за разработка.  Дейността отговаря на профила на училището и ще обогати професионалното направление „Компютърни науки” в направление софтуер. Такива специалисти са особено търсени в съвременните условия на широко използване на информационните и комуникационни технологии, те са условие за успешното развитие на малки и средни фирми и са част от стратегията на МОН за въвеждане на ИКТ в училище.

Получените от участниците в двете мобилности сертификати ще обогатят портфолиото на всеки ученик. Допълнителните сертификати ще могат да се използват при кандидатстване за обучение или работа и за доказване на професионален опит.

Групите ще се придружават от по двама учители, които освен организационните задачи и наблюдаващи функции ще обогатят своя опит свързан с провеждането на изведена практика, прилагана в испанската образователна система.

 ДАТИ НА МОБИЛНОСТИТЕ В ИСПАНИЯ:

1. Мобилност в град Убеда за 16 ученици от специалностите „Автотранспортна техника“/11б1 и 12б клас/, „Компютърна техника и технологии“/12а клас/ и „Компютърни мрежи“ /12 в клас/: 30 януари – 12 февруари 2022 г.

2. Мобилност в град Севиля за 16 ученици от специалност „Системно програмиране“ /11а клас/: 13 – 26 март 2022 г.