ПРОЕКТ  MST+ Culture through e-car

 “E-Day Car – Sustainable Mobility and Culture

КД2  „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ  И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ”

ДЕЙНОСТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 01.09.2014 г.  31.08.2017 г.

УЧАСТНИЦИ:

ИНСТИТУТ „ЛЬОМОНИЕ” /”Institut Lemonnier”/  в град Каен – Франция

ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ „ Г. В. Пентасулия” /IIS „GB Pentasuglia“/ в град Матера  – Италия

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  „Цар Симеон Велики” – гр. Търговище