Проект  „MST+ Culture through e-car”

ПРОЕКТ  „MST+ Culture through e-car”  “E-Day Car – Sustainable Mobility and Culture” КД2  „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ  И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ” ДЕЙНОСТ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА”ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 01.09.2014 г. - 31.08.2017 г. УЧАСТНИЦИ:...

повече информация

Проект “ИТ практики за ученици” (trainIT)

Проект “ИТ практики за ученици” (trainIT) ПО КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 “ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ” НА ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” НАЦИОНАЛЕН КОНСОРЦИУМ В ОБЛАСТТА НА ПООКООРДИНАТОР: „Атина Консултинг“ ЕООД ПАРТНЬОРИ: ПГЕЕ- гр. Пловдив, ПТГ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Враца, ПТГ...

повече информация

Проект „Заедно за успех в Европа” / “Together for success in Europe”

„Заедно за успех в Европа” / “Together for success in Europe” Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани" сектор "Професионално образование и обучение" ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +"БЕНЕФИЦИЕНТ: ПТГ „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище ПАРТНЬОРИ: ADC College, Лондон...

повече информация

Проект „Испания – нови технологии за европейско професионално образование“/ „Spain – New Technologies for European Vocational Education“

Испания - нови технологии за европейско професионално образование/ Spain - New Technologies for European Vocational EducationПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани" сектор "Професионално образование и обучение" БЕНЕФИЦИЕНТ: ПТГ „Цар...

повече информация

Проект „ICT OLYMPIC GAMES“

ICT OLYMPIC GAMES Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“сектор: "Училищно образование" - "Партньорства за училищен обмен"КООРДИНАТОР: I.I.S.S. Archimede - Italy ПАРТНЬОРИ: PALATUL COPIILOR BISTRITA - Romania, MAVIKENT MUSTAFA AYSE ACARBULUT ANADOLU LISESI -...

повече информация

Проект „Испания – ново начало…“ / „Spain – New beginning…“

Испания - ново начало / Spain - New beginning...PTGnbEuromindPTGEuroMindPTGEuroMindПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани" сектор "Професионално образование и обучение" БЕНЕФИЦИЕНТ: ПТГ „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище...

повече информация

Проект „Образование с поглед към бъдещето“

Образование с поглед към бъдещетоПартнираща организация: Europass Teacher Academy Начална дата: 01.07.2022г. Крайна дата: 31.12.2022г.Основни цели: 1. Подобряване качеството на професионалното образование и обучение на учениците и улесняване на достъпа от училището...

повече информация

Проект „Е-LEARNING FOR FUTURE FILM-MAKERS ARTISTICALLY – e4FMA“

Е-LEARNING FOR FUTURE FILM-MAKERS ARTISTICALLY – e4FMAСАЙТ С ВИДЕОУРОЦИ ПО ПРОЕКТАУчениците в днешно време създават дигитално съдържание свързано с техните интереси и хобита използвайки домашни устройства и мобилни телефони. Учителите от своя страна адаптират и...

повече информация