Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ сектор „Професионално образование и обучение“ БЕНЕФИЦИЕНТ: ПТГ „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище ПАРТНЬОР: VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, Germany ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  ...

повече информация