Специалности ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

СПЕЦИАЛНОСТ:

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕСИЯ:

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК: РАЗШИРЕНО 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ТРЕТА

СПЕЦИАЛНОСТ:

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПРОФЕСИЯ:

ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК: БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ТРЕТА

СПЕЦИАЛНОСТ:

МЕХАТРОНИКА – ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА)

ПРОФЕСИЯ:

МЕХАТРОНИКА

ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК: БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ТРЕТА