изпитни програми мон

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване III-та степен на професионална квалификация