графици и ваканции

ГРАФИЦИ ЗА I-ВИ СРОК НА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 


 

ГРАФИЦИ ЗА II-РИ СРОК НА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 


 

График на учебното време за учебната 2023/2024 година, изготвен съгласно заповед на министъра на образованието и науката

 


 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2023 г.

 


 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК: 06.02.2024 г.

 


 

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

 


 

 • 13.05.2024 г. – 12 клас

 • 28.06.2024 г. – 8 и 9 клас

 • 12.07.2024 г. – 10, 11а и 11б клас

 • 26.07.2024 г. – 11в клас

ВАКАНЦИИ


 • 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  – есенна

 • 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  – коледна

 • 03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна

 • 30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за VIII – XI клас

 • 05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ


 • 17.05.2024 г. – ДЗИ по БЕЛ

 • 20.05.2024 г. – втори ДЗИ и ДИ за придобиване на СПК

 • 19.06.2024 г. – НВО по БЕЛ в края на клас

 • 21.06.2024 г. – НВО по математика в края на клас