прием

Компютърна техника и технологии


разширено изучаване на английски език

Професионално направление: ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Професионална квалификация: ТРЕТА СТЕПЕН

Английски език: РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ

Автотранспортна техника


 

Специалността "Автотранспортна техника” е една от традиционните специалности в ПТГ "Цар Симеон Велики”, съществуваща от създаването на училището.отранспортна техника” е една от традиционните специалности в ПТГ "Цар Симеон Велики”, съществуваща от създаването на училището.АВАНЕ

Мехатроника


Обучение чрез работа ( дуална система на обучение)

Мехатрониката не е просто комбинация от съставляващите я дисциплини, а е взаимно проникване и сливане на механични, електронни и компютърни структури за реализиране на цялостен, функционално пълноценен продукт, наричан “мехатронен продукт”