учебни планове

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО КЛАСОВЕ

 

2023/2024 учебна година
2022/2023 учебна година

2021/2022 учебна година