Рекламна графика

Професионално направление: ДИЗАЙН

Професия: ДИЗАЙНЕР

Професионална квалификация: ТРЕТА СТЕПЕН

Английски език: 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ

Професията „Дизайнер“ е актуална, модерна, желана и перспективна специалност, гарантираща успешна реализация на пазара на труда и кариерно развитие.

Специалността предлага задълбочена подготовка за придобиване на знания и дигитални умения за управление на маркетинговите процеси, продажбите и рекламата в различни сфери на националното и световно стопанство, с акцент при обучението в областта на промишлеността, туризма, търговията и др.

Обучението включва: Работа с Adobe PhotoShop, Adobe InDesign,  Adobe Illustrator, CorelDraw, HTML, CSS и др.

Курсът на обучение дава знания и формира умения за:

  • разработване и прилагане на графичния дизайн в рекламата;
  • значението на графичното изображение за успешните продажби;
  • изграждане на уебсайтове, специализирани блогове и страници в социалните мрежи с професионален дизайн;
  • разработване и налагане на корпоративен брандинг и трендове;
  • визуална комуникация и успешни послания;
  • практики в училището, както и  в реална работна среда във фирми от бранша;
  • лятна международна практика в европейска страна.

Реализация

В областите на Web дизайна, графичния дизайн, рекламната дейност, дву- и триизмерната компютърна графика,  Е-приложенията, предпечатната подготовка и софтуерното обслужване.