административни услуги

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ГРАЖДАНИ

 


 

Процедура за административна услуга Бланки
1 Преместване на ученици в държавните и общински училища Заявление
2 Приемане на ученици след завършено основно образование Заявление
3 Приемане на ученици, завършили гимназиалния етап на средното образование Заявление
4 Издаване на удостоверението за завършен клас Заявление
5 Издаване на удостоверение за завършен първи гимназиален етап Заявление
6 Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
7 Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
8 Издаване на диплома за средно образование Заявление
9 Издаване на Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за професионална квалификация Заявление
10 Издаване на дубликат на документа за завършен клас, степен или степен на образование – удостоверяване, свидетелство, дипломи Заявление
11 Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основен етап на образованието Заявление
12 Издаване на Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация Заявление
13 Издаване на европейско приложение с диплома за средно образование  (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Заявление
14 Издаване на европейско приложение за свидетелство за професионална квалификация (в сила от учебната 2021/2022 учебна година) Заявление
15 Издаване на УП-2 и УП-3

Заявление УП2

Заявление УП3