ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

НОРМАТИВНА УРЕДБА

ЗАЯВЛЕНИЯ
СЕСИЯ МАЙ/ЮНИ : Срок за подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки: 06.02.2024 г. – 21.02.2024 г.
СЕСИЯ АВГУСТ/СЕПТЕМВРИ : Срок за подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки: 26.06.2024 г. – 11.07.2024 г.

Срок за подаване на заявленията: до 15.12.2023г.

ВИДОВЕ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЕЛ

Сесия май – юни
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Сесия август – септември
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Сесия май – юни

Защита на дипломни проекти: 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Сесия август – септември

Защита на дипломни проекти: 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване на III-та степен на професионална квалификация за специалностите в ПТГ „Цар Симеон Велики“.


СЕСИЯ ЯНУАРИ 2024г.

  • Изпит по теория на професията/специалността: 25.01.2024г.
  • Изпит по практика на професията/специалността: 26-27.2024г.
  • Срок за подаване на заявленията:  22.12.2023г.

СЕСИЯ МАЙ/ЮНИ 2024

  •  Срок за подаване на заявленията: 

СЕСИЯ АВГУСТ/ СЕПТЕМВРИ 2024г.

  •  Срок за подаване на заявленията: