ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Срок за подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки: 06.02.2024 г. – 21.02.2024 г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН 

НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


СЕСИЯ ЯНУАРИ 2024г.

  • Изпит по теория на професията/специалността: 
  • Изпит по практика на професията/специалността: 
  • Срок за подаване на заявленията:  

СЕСИЯ МАЙ/ЮНИ 2024

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Графици за защита на дипломни проекти:

 

Срок за подаване на заявленията: 


СЕСИЯ АВГУСТ/ СЕПТЕМВРИ 2024г.

  • Изпит по теория на професията/специалността: 
  • Изпит по практика на професията/специалността: 
  • Срок за подаване на заявленията: