НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА


Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.)


ЗАЯВЛЕНИЯ: 

 

ИНСТРУКТАЖИ ЗА УЧЕНИКА: 

  • по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
  • за компонента „Говорене“ по чужд език

 

ИНСТРУКТАЖИ ЗА КВЕСТОРА: 

  • по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
  • за компонента „Говорене“ по чужд език

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците


 


Национално външно оценяване (НВО) за учениците в X клас през учебната 2019-2020 година

Горните модели на НВО са публикувани на 05.09.2019 г.