Обществен съвет

Нормативна база


2022/2023

Покана - Родителска среща за всички паралелки на 19.10.2022г. от 18.00 часа

на 19.10.2022г. от 18.00 часа в сградата на ПТГ „Цар Симеон Велики“ във връзка с избора на представители за Общото събрание, на което ще се определят членове от квотата на родителите в Обществения съвет – чл.7, ал.2, т.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Покана - Общо събрание с родителите, определени като представители на паралелките

за избор на нов Обществен съвет към  ПТГ „Цар Симеон Велики” съгласно изискванията на  чл.7, ал.2, т.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата на 23.11.2022г. от 17.30 часа в актовата зала на ПТГ.