Квалификационна дейност 

Учебна 2023/2024 година
тема на обучението място на провеждане период на провеждане продължителност наименование на обучителната организация брой обхванати специалисти
1 „Работа с училищна документация в електронна среда“ ПТГ

октомври

2023 г.

8 часа

МО-Общообразователна подготовка

ПТГ

18
2 „Изготвяне на билети за различните видове изпити“ ПТГ

ноември

2023 г.

8 часа ПТГ 32
3 „Изкуствен интелект в образованието“ Св. Константин и Елена

май 2024 г.

16 часа „КРЕАТИВНОСТ“ ЕООД 26
Учебна 2022/2023 година
тема на обучението място на провеждане период на провеждане продължителност наименование на обучителната организация брой обхванати специалисти
1 Social-Emotional Learning and Safety Skills in Finnish Education“  гр. Хелзинки, Финландия   от 29.08.2022 до  03.09.2022г.  30 часа Europass Teacher Academy, Лектор: Mirjami Junnikkala  14
2 „Introduction to Coding and Robotics with Arduino“ гр. Флоренция, Италия  от 19.12.2022 до  23.12.2022г.  30 часа Europass Teacher Academy, Лектор: Lorenzo Gaspari 6
3 Здравословно хранене.
Оказване на първа
помощ
ПТГ

декември

2022 г.

16 часа ПТГ 16
4 Смарт техники за повишаване на работоспособността гр. Велинград юли 2023 г. 16 часа Training Lab „БоневГруп“ ЕООД 25