Традиции и ритуали

Химн на ПТГ „Цар Симеон Велики“

текст: Димитър Димитров

музика и аранжимент: Константин Кряколов

ПРОЕКТ  „Моето училище – традиции и бъдеще“

28.09.2007г. – 12.06.2008г.

Училищен екип: Дияна Николова, Кенан Рушудов, инж.Венка Митева, инж.Галина Стойчева и Венета Мянкова

Съгласно заложените в проекта дейности ПТГ „Цар Симеон Велики“ променя своето лого с ново, изработено от Стамен Иванов и Росен Радев и по идеи на Ахмед Ахмедов и Дженгиз Мехмедов.

Избира се девиз – “В ЕДИНСТВОТО Е СИЛАТА, В ЗНАНИЕТО – МЪДРОСТТА!”.

Написан е химн с текст на Димитър Димитров, музика и аржимент – Костя Кряколов, а изпълнението е на състав при “Дом за младежки дейности” гр. Търговище  и с участието на Сияна Колева, Цветелина Димитрова и Иванка Александрова.

По пректа са изработени още:

  • ритуални костюми със съдействието на партньорите по проекта “ГАЛАНТ7” ООД;
  • жезъл – от учениците от XIIг клас, специалност “Машини и системи с ЦПУ” по време на изведената им практика във фирма “ЛИРА” ООД–гр.Търговище;
  • витрина за експониране символите на Симеоновото войнство – с участието на ученици от специалност “Мебелно производство” – Неджиб, Сезгин и др. във фирмата ЕТ “ЗОРА-МЕБЕЛ” с.Голямо Градище.

ПРОЕКТ  „Обогатяване на традициите и ритуалите в моето училище“

12.2008г. – 05.2009г.

Училищен екип: Венета Мянкова, Дияна Николова,  инж.Величка Хараланова и Лиляна Ганчева

По пректа като символи на ПТГ „Цар Симеон Велики“ са изработени:

  • платно с портрета на цар Симеон Велики;
  • училищно знаме;
  • ритуални бележници със символите на Симеоновото войнство.
Традицията повелява да бъде и пребъде Симеоновото войнство!
На 14.03.2023 г. символите на нашето училище – химн, клетва, знаме, ритуални костюми, девиз и лого се увеличиха с още един – царския трон. Той ще бъде част от реквизита на ритуала за встъпване в Симеоновото войнство. Изработен е в продължение на 10 месеца от известния майстор – дърворезбар Юлий Томов. Творецът, който оставя част от душата си във всяка своя творба… Идеята за изработването на трона е на г-жа Радостина Илиева, старши учител по БЕЛ, ученичка от първия випуск, встъпил в Симеоновото войнство преди 28 години.

Ритуал по встъпване в редиците на

Симеоновото войнство

Ритуал – 2012 година

Ритиуал – 2013 година

Ритуал – 2018 година