Поредица от открити практики представи ПТГ „Цар Симеон Велики“ в рамките на кампанията STEM дни „Да творим в екип“, организирана от РУО – Търговище. Ученици от XIIа клас, специалност „Системно програмиране“ и втора група на XIIб клас, специалност „Мехатроника“ заедно проектираха и изграждаха макети за слънчеви панели, използвайки Solidworks, 3D печат и Arduino Uno.

В работилниците учениците от XIб клас, специалност „Автотранспортна техника“ демонстрираха диагностика на механизми и системи в ДВГ и ремонт на многоточкова инжекционна система.

Екипното занятие проведоха и групи ученици от Ха клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ и IXв клас, специалност „Мехатроника“ на тема „Приложно моделиране на зъбно колело“.