Състезанието ще се проведе в два кръга на 9 май 2023 год. в ПТГ „Цар Симеон Велики“ гр. Търговище. В него могат да участват ученици от 11 и 12  класове. Решаване на тест от 45 въпроса на базата на гугъл формуляр за 45 минути ще определи най-добрите трима, които ще асемблират компютърна система от предоставени модули.