За 28-мa поредна година се проведе тържествен ритуал за приемане на новия випуск ученици в редиците на Симеоновото войнство в град Велики Преслав.