В седмицата, в която нашите десетокласници се изправиха пред трудностите на НВО, разбраха, че през следващата учебна година ги очаква ново предизвикателство – двуседмична мобилност в Германия по Проект „Професионално обучение – традиция и иновации“ от Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ на Програма Еразъм+. Тридесет ученици от трите ни специалности „Компютърна техника и технологии“, „Автотранспортна техника“ и „Мехатроника“ ще проведат своя стаж в реална работна среда, учейки се от немския опит и техническа прецизност.