ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ПЪРВИ ЕТАП

1.Записването на приетите ученици на първи етап на класиране става в периода 1317 юли 2023г.

Необходими документи:

1.Заявление до директора на гимназията – по образец / предоставя се в ПТГ/.

2.Оригинал на свидетелството за основно образование.

3.Оригинал на медицинското свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Записването на класираните ученици се извършва в сградата на

ПТГ „Цар Симеон Велики“ – каб.36 между 08:00 часа и 16:00 часа.