„Добрият пример“ – инициативата на ПТГ “ Цар Симеон Велики“ – Търговище направи възможно днешните учители и ученици да се запознаят с един от най – успешните представители на монументалната живопис в България – Станислав Трифонов – Насимо. Преди повече от 25 г. едно момче от ТМТ-Търговище , наред с трудните технически проекти и тетрадката с математически задачи носи в коридорите и учебните кабинети папка със скици и използва всяка свободна минута да рисува….Тук той прави своите първи монументални пана и картини, на които задължително поставя своето име – Станислав . Днес този млад човек е едно от най – разпознаваемите в България и света лица от Търговище. През 2016 г. е номиниран за „Будител на годината“ от Българска национална телевизия и Радио FM+, а през 2018 г. е награден от Община Търговище за „Принос към развитието на културата“ в категория „Изящни изкуства“. Негови творби сега могат да бъдат видяни освен в България и във Великобритания, Германия, Австрия, Италия, Белгия, Португалия, Канада, Русия, Полша, Румъния, Сърбия, Косово, Турция, Индия и Китай, някои от които се разпростират върху фасади на многоетажни сгради. Днес Насимо представи пред днешните ученици трудният път на човек, който създава изкуство, говори за Рьорих и Планон, за училището като основа, на която трябва да се надгражда . Учениците от кръжока по дигитално рисуване – „Дигитално рисуване с Елрика“, имаха възможност да научат интересни факти за изкуството и жизненият му път. Според Насимо най-важното в изкуството е огънят, който гори отвътре в човека, който го създава. Изкуството е отговорност, която не трябва да бъде пренебрегвана. Изкуството може да влияе на хората по много начини и човекът, който го създава трябва да го създава с положителни цели. Насимо препоръчва да се учи от големите майстори на рисуването и да се надгражат техните знания. Също така съветът му е, ако някой желае да се занимава с рисуване, да се заобиколи с хора, които също се интересуват от същото, защото така ще се вдъхновяват взаимно.

В подкрепа на думите на Насимо директорът на училището сподели, че в предстоящият ДПП за 2024/2025 г. е предвидено в ПТГ „ Цар Симеон Велики“- Търговище да стартира обучение по нова специалност „ Рекламна графика“, която е част от професионално направление код 214 „Дизайн“. За обучението е закупен професионален софтуер и се набавя необходимото материално оборудване. Договорени са предварителни условия за осигуряване на стаж в европейски образователни центрове, но за целта в паралелката трябва да се съберат мотивирани и творчески личности, които желаят да получат добра основа за своето бъдещо развитие.

Насимо споделя, че от малък много е обичал да рисува, а училището е мястото, където младите хора трябва да са сред креативна и художествена атмосфера. Според него е много важно да се набляга и на изкуството във всяка негова форма, защото то е храна за душата. „Много хора се фокусират върху физическия аспект на съществуването, а е много важно да не занемаряваме и душевния“ – каза художникът.

И точно към училищата в България е насочен новият проект на твореца – благотворителна инициатива за създаване на монументални стенописи върху училищни фасади….

За обявяване на начало на инициативата в Търговище Насимо избра нашето техническото училище, в което първи повярваха в неговия творчески талант и където и до сега се съхраняват произведения на изобразителното изкуство с името му.

Идеята вече е в ход, планират се първите дейности, а през пролетта на тази година ще очакваме художественото преобразяване на фасадата на ПТГ „ Цар Симеон Велики“- Търговище.