Първата група участници в проекта по програма Еразъм + започна своя стаж в базата на Шкойдиц, Германия заедно с ученици от различни държави в Европа – Испания, Португалия, Сърбия , Словения, Румъния, както и ученици от Самоков, стартирали обучението си от предишната седмица.

Пореден „оранжев“ екип от специалностите Мехатроника и АТТ съчетава опознавателни екскурзии из Лайпциг и Шкойдиц със запознаване с условията на базата на домакините от Vitalis и първите обучителни занятия.