История

Как започна всичко?

Началото е поставено през 1965 г., когато със заповед на министъра на народната просвета е открита първата учебна година на новото училище. Първият директор е инж. Стефан Петкова първите 140 курсисти са разпределени в паралелки и две специалности.

На 11.05.1995 година се състоя церемония за даване име на Техникума по механотехника гр.Търговище. Всяка година на тази дата се извършва тържествен ритуал за встъпване на всеки нов випуск деветокласници в дружините на Симеоновото войнство с полагане на клетва в старата българска столица Велики Преслав. След полагане на тържествената клетва кръстника на техникума Георги Майсторски – Директор на историческия музей връчва специалното знаме на Симеоновото войнство.

Днес учениците в ПТГ „Цар Симеон Велики “ се обучават в направленията: „МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ”, „ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА” и „МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА”.  Повече от 5000 млади хора, дипломирани в техникума са поели по различни житейски пътища – знаещи и можещи, инициативни, с новаторско мислене и творчески  усет.

Неспокойният ритъм на училищния живот и достигнатите хоризонти на науката и техниката,  са немислими без труда и всеотдайността на целия учителски колектив. В гимназията работят 35 учители, от които 13 инженери, 18 общообразователна подготовка, 17 са носители на професионална квалификационни степени и  17 служителя.

Училището осигурява отлични условия за усвояване основите на науките и техниката, чрез съвременната материална техническа база – 26 кабинета, 4 лаборатории, 7 учебни работилници, 4 компютърни зали, неограничен достъп до интернет, библиотека с повече от 25 000 тома техническа, научна и художествена литература, много добра открита и закрита спортна база.