поправителни изпити

Учебна 2022/2023 година

Допълнителна поправителна сесия съгласно Писмо №9105-226/15.09.2023г. на Министъра на образованието и науката:

график за сесията