Самостоятелна форма

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНИ СЕСИИ


  • Подаване на заявления за първа редовна сесия – от 06.12.2022г. до 16.12.2022г.

Сесията ще се проведе  от 16.01.2023г. до 27.01.2023г. 


  • Подаване на заявления за втора редовна сесия: от 10.03.2023г. до 17.03.2023г.

Сесията ще се проведе от 27.03.2023г. до 07.04.2023г. 


ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ


  • Подаване на заявления за поправителна сесия  – Юли 2023г.:   от 15.06.2023г. до 23.06.2023г.

Сесията ще се проведе от 03.07.2023г. до 14.07.2023г . 


  • Подаване на заявления за поправителна сесия – Септември 2023г.: от 22.08.2023г. до 30.08.2023г.

Сесията ще се проведе от 01.09.2023г. до 14.09.2023г.


Срок и място за оповестяване на резултатите:  Три дни след провеждане на изпита при „Завеждащ административна служба“


Заявление за допускане до изпити – изтегли / docxpdf / 


Правила за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

За повече информация – инж. Севдалина Митева / отговорник за сам.форма/