Самостоятелна форма

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНИ СЕСИИ


  • Подаване на заявления за първа редовна сесия – от 01.12.2023 г. до 15.12.2023 г.

Сесията ще се проведе  от 15.01.2024г. до 26.01.2024г. 


  • Подаване на заявления за втора редовна сесия: от 18.03.2024 г. до 28.03.2024 г.

Сесията ще се проведе от 15.04.2024г. до 26.04.2024 г.


ПОПРАВИТЕЛНИ СЕСИИ


  • Подаване на заявления за поправителна сесия  – Юли 2023г.:   от           . до       
  • График за изпитите – Юлска сесия 2024 г. 

Сесията ще се проведе от                  до                  


  • Подаване на заявления за поправителна сесия – Септември 2023г.: от             до              
  • График за изпитите – Септемврийска сесия 2024г. 

Сесията ще се проведе от                      до                   


Срок и място за оповестяване на резултатите:  Три дни след провеждане на изпита при „Завеждащ административна служба“


Заявление за допускане до изпити – изтегли / docxpdf / 


Правила за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

За повече информация – Нурсен Мустафова / отговорник за сам.форма/