Е-LEARNING FOR FUTURE FILM-MAKERS ARTISTICALLY – e4FMA

Учениците в днешно време създават дигитално съдържание свързано с техните интереси и хобита използвайки домашни устройства и мобилни телефони. Учителите от своя страна адаптират и използват тези знания за целите на образованието. Дистанционното и хибридно обучение наложено заради здравната криза от 2020/21 година направи необходимостта от създаването на видео съдържание от учениците още по-обозрима. И тук се ражда идеята за проект, който да даде на учениците и учителите уменията необходими за създаването на качествено дигитално съдържание.

Цели: Проектът e4FMA преплита изкуството и електронното обучение за създаване видео продукти с по-добро качество от учители и ученици. В хода на проекта ще бъдат създадени 12 видео урока с високо професионално и дигитално качество, които ще бъдат споделени в мрежите на eTwinning и MOOC. Продължителност: Март 2021 г. – март 2023 г.

Участници: Координатори са училищата и социалните центрове от мрежата AMDB във Франция. Партньори са филмово училище от Париж и осем средни и професионални училища от Франция, Испания, Унгария, България и Англия. Целевата група включва повече от 50% ученици от уязвими групи с риск от ранно отпадане в резултат на социо-икономически причини, както и образователни затруднения, етническа дискриминация, мигрантски бежански произход и учителите по ИКТ и медии в тези образователни институции.

Дейности:

 1. Три транснационални срещи на учители.
 2. Осем учебни визити в Париж, по време на които учениците и техните учители ще имат достъп до професионални устройства и специализирано обучение, за да създадат 12 видео урока.
 3. Взаимодействие и онлайн работа преди и след срещите
 4. Създаване на нови педагогически стратегии за хибридно обучение и хибридни мобилности в средните училища.
 5. Подобряване на дигиталните и медийни умения на всички участници в проекта.
 6. Подобряване на знанията по английски език.

Стартира процедурата по подбор на ученици от 10 клас за участие в мобилност в град Париж, Франция. Тя е с продължителност 4 работни дни и ще се проведе от 07.11.2021г. до 10.11.2021 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:

 1. Формуляр за кандидатстване
 2. Декларация – съгласие от родителите

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ: 13.10.2021 г.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ: ПТГ, КАБ. 41 / г-жа Ф. Хюсеин/

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ:

 1. Мотивационно писмо от кандидата до Директора на ПТГ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ: 13.10.2021 г.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ: ПТГ, Завеждащ административна служба

Стартира процедурата за подбор на ученици за участие в мобилност в град Париж, Франция, която ще се проведе през месец октомври 2022 година.

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр и декларация за съгласие
 2. Мотивационно писмо до Директора на ПТГ

Срок за подаване: 21.09.2022г., 12.00 часа

Място за подаване: ПТГ, Завеждащ административна служба