ICT OLYMPIC GAMES

Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“
сектор: „Училищно образование“ – „Партньорства за училищен обмен“

ПТГ Цар Симеон Велики - Търговище

КООРДИНАТОР: I.I.S.S. Archimede – Italy

ПАРТНЬОРИ: PALATUL COPIILOR BISTRITA – Romania, MAVIKENT MUSTAFA AYSE ACARBULUT ANADOLU LISESI – Turkey, PTG „Tsar Simeon Veliki“ Targovishte – Bulgaria

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 01.09.2019 – 31.08.2021 / удължен до 31.08.2022/

Проектът започва през октомври 2019 г. и обхваща 2 учебни години. Предвидени са 4 визити с продължителност 5 учебни дни в 3-те партниращи ни училища. Работният език отново е английски. Първата мобилност ще се проведе в училището координатор от Таранто, Италия – I.I.S.S. Archimede, а през март 2020 г. нашето училище ще бъде домакин на поредните ИКТ Олимпийски игри. През учебната 2020/2021 година са заложени 3 визити  – Palatul Copiilor Bistrita от гр. Бистрица, Румъния, Mustafa Ayse Acarbulut Anadolu Lisesi, Анталия, Турция и заключителна за проекта –  в училището координатор. В Олимписйките игри ще участват по 4 ученици от всяка страна гост, както и колкото се може повече ученици от страната домакин. ИКТ задачите ще включват несложни операции с употреба на компютри – създаване на текстови документи, презентации, доклади, прости програми, таблици и чертежи. Едновременно с ученическите визити ще се осъществят и учителски, на които преподавателите от партниращите си организации ще се запознаят с образователната система на страната домакин. Едноврменно с основната тема на проекта в дейностите по проекта се включват и запознаване с културата и историята на страните и градовете участници.


Като партньор по Проект “ICT Olympic Games” ПТГ “Цар Симеон Велики” обявява конкурс за създаване на лого на проекта. Всички ученици и учители могат да участват със свои предложения самостоятелно или заедно със свои съученици. Най-доброто предложение ще бъде включено в общото лого на 4-те партниращи си организации, което ще стане официално лого на проекта и ще бъде използвано във всички документи по проекта. Ключови думи за вас бъдат: Олимпийски игри, компютърна техника, използване на ИКТ, България, Италия, Румъния, Турция. Краен срок: 04.10.2019 г. За въпроси и предложения: Ф. Хюсеин, Каб. 41 (3 ет. Англ.ез.) Всяка идея е важна за нас! Споделете я!